O mně

Jmenuji se Martina Malinová a v oboru fyzioterapie pracuji od roku 2004. Moje cesta k fyzioterapii začala snad už ve školce, kdy mě fascinovala práce mojí dětské lékařky a sestřičky. Zvídavost okolo lidského těla mě provázela celým dětstvím až jsem se ocitla na střední zdravotnické škole. Pamatuji si den, kdy jsem se na odborné praxi v nemocnici poprvé setkala s fyzioterapeuty. Od té chvíle byla moje další cesta jasná... 

Během své praxe jsem prošla nemocničním prostředím, ambulancemi, rehabilitačním ústavem i domácí péčí. Teď jsem už dlouhé roky zakotvená v ambulanci, kde se setkávám s dospělými i dětskými pacienty se širokým spektrem diagnóz. Mezi ty, které mi přirostly opravdu k srdci, jsou všechny týkající se gynekologické fyzioterapie a proto se jí v posledních letech velmi ráda věnuji. 

Péči poskytuji dětem i dospělým.


Vzdělání

2004 ukončení studia fyzioterapie na VOŠ, diplomová práce na téma Skoliózy
2006 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - reg. č. 024-0079-1404, "Registrovaný fyzioterapeut"


Praxe

2004 - 2007   VRÚ Slapy nad Vltavou

2007 - 2008   Mediterra s.r.o., Praha

2008 - 2011     Medical centrum Barrandov

2012 - dosud   Rehabilitace Bc. A. Toncarové, DiS., Jinočany

2023 - oprávnění k Poskytování zdravotních služeb - Domácí léčebně rehabilitační péče


Kurzy, semináře, konference

Konference Women´ s Health Physiotherapy

Mentoring s PhDr. M. Prokešovou Ph.D. - Pánevní dno v reflexní síti jizev a adhezí

Formthotics system + "Gait Therapy" by Charlie Baycroft. Postupy vyšetření, individuální úprava stélek

Multioborová konference Perinatální duševní zdraví IV. (NÚDZ)

III. Liberecký den dětské rehabilitace 2023 - Téma: dětská noha

Konference Dítě v pohybu 2023 (Fyziobeskyd)

Flowin ve zdravotním cvičení

Multioborová konference Porod 2023 (doc. MUDr. O. Šimetka, Ph.D., MBA) 

Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta

Fyzioterapie v těhotenství a po porodu (Mgr. Bajerová)

Terapie v těhotenství a po porodu (Rehamyst, Mgr. M. Havlíčková)

Konference Rodina a psychosomatika (CKP Dobřichovice)


Palpace jak je neznáte (Mgr. M. Veverková, IPVZ)

Terapie u dysfunkcí pánevního dna (Rehamyst, Mgr. M. Havlíčková)

Základní norma zdravotnických znalostí (ČČK)

Certifikovaný kurz  Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové (Bc. V. Bezvodová)

Multioborová konference Porod 2022 (doc. MUDr. O. Šimetka, Ph.D., MBA; Mgr. Marika Bajerová)


Tejpování (Mgr. P. Toncar; interní seminář Dětské rhb Barrandov)

Diastáza (Groofy Brno)


Certifikovaný kurz  Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (Bc. V. Bezvodová)

Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému (Bc. V. Bezvodová)


První pomoc u dětí (interní seminář Dětské rehabilitace Barrandov)

II. Liberecký den dětské rehabilitace (přednášející: Dr. Š. Vojta, V. Walther Vojta, V. Vojta)

DNS kongres – medicína pohybového systému ve sportu

Psychosomatická problematika v dětském věku I. (prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc., IPVZ)

Podiatrické minimum – vyšetření na podoskopu a systémem PodoCam (MUDr. Miroslav Havrda)

Komplexní přístup k rehabilitaci dítěte (Monada)

VI. Berounský rehabilitační den – Skolióza z multidisciplinárního pohledu

Noha a zdravé obouvání (PhDr. M. Prokešová, Ph.D, Mgr. J. Suzan; interní seminář Dětské rehabilitace Barrandov)

Kineziotaping

Akrální koaktivační diagnostika (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.)

Komplexní rehabilitace ruky (Mgr. Milada Kukačková, CKP Roseta)

Diagnostika a terapie závratí (doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D., CKP Dobřichovice)

X. Vinohradské odpoledne (FNKV)

Dětská noha – fyzioterapie a pedologie (PhDr. P. Vondrašová, Ph.D., FYZIO P)

Zásady ergonomie stoje a sedu

Využití reflexní terapie v léčbě nemocí a bolesti

Baňková masáž

Klinické semináře s Prof. MUDr. Karlem Lewitem DrSc.

Klinické semináře s Clarou-Marií Helenou Lewitovou

Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy (Mgr. I. Pallová, Ph.D., CKP Dobřichovice)

Rehabilitační omladina III. (konference)

Klinické semináře s Prof. MUDr. Karlem Lewitem DrSc.

Klinické semináře s Clarou-Marií Helenou Lewitovou

Respirační fyzioterapie 1. část (PaedDr. L. Smolíková; seminář)

Terapie Vojtovou metodou u dospělých pacientů (Mgr. B. Beranová; seminář)

Možnosti protetického vybavení u pacientů v ČR (Mgr. J. Červený; seminář)

Možnosti ortézování HK a DK (Mgr. J. Červený; seminář)

Senzomotorická stimulace – 1. + 2. část (PhDr. Herbenová, IPVZ)

Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace (INSTRUCT)

Aplikovaná kineziologie, cvičení na míčích a labilních plochách (INSTRUCT)

The S-E-T Concept – basic course 


Vytvořte si webové stránky zdarma!