O mně

Jmenuji se Martina Malinová a v oboru fyzioterapie pracuji od roku 2004. Moje cesta k fyzioterapii začala snad už ve školce, kdy mě fascinovala práce mojí dětské lékařky a sestřičky. Zvídavost okolo lidského těla mě provázela celým dětstvím až jsem se ocitla na střední zdravotnické škole. Pamatuji si den, kdy jsem se na odborné praxi v nemocnici poprvé setkala s fyzioterapeuty. Od té chvíle byla moje další cesta jasná... 

Během své praxe jsem prošla nemocničním prostředím, ambulancemi, rehabilitačním ústavem i domácí péčí. Teď jsem už dlouhé roky zakotvená v ambulanci, kde se setkávám s dospělými i dětskými pacienty se širokým spektrem diagnóz. Mezi ty, které mi přirostly opravdu k srdci, jsou všechny týkající se gynekologické fyzioterapie a proto se jí v posledních letech velmi ráda věnuji. 

Péči poskytuji dětem i dospělým.


Vzdělání

2004 ukončení studia fyzioterapie na VOŠ, diplomová práce na téma SKOLIÓZY
2006 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - reg. č. 024-0079-1404, "Registrovaný fyzioterapeut"


Praxe

2004 - 2007   VRÚ Slapy nad Vltavou

2007 - 2008   Mediterra s.r.o., Praha

2008 - 2011     Medical centrum Barrandov

2012 - dosud   Rehabilitace Bc. A. Toncarové, DiS., Jinočany

2023 - oprávnění k Poskytování zdravotních služeb - Domácí léčebně rehabilitační péče


Kurzy, semináře, konference

2023   Terapie v těhotenství a po porodu (Rehamyst, Mgr. M. Havlíčková)

            Konference Rodina a psychosomatika (CKP Dobřichovice)

2022   Palpace jak je neznáte (Mgr. M. Veverková, IPVZ)

           Terapie u dysfunkcí pánevního dna (Rehamyst, Mgr. M. Havlíčková)

           Základní norma zdravotnických znalostí (ČČK)

            Certifikovaný kurz  Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové                       (Bc. V. Bezvodová)

            Multioborová konference Porod 2022 (doc. MUDr. O. Šimetka, Ph.D., MBA; Mgr. Marika Bajerová)

2021    Tejpování (Mgr. P. Toncar; interní seminář Dětské rhb Barrandov)

2020   Diastáza (Groofy Brno)

2019    Certifikovaný kurz  Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (Bc. V. Bezvodová)

            Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému (Bc. V. Bezvodová)

            První pomoc u dětí (interní seminář Dětské rehabilitace Barrandov)

            II. Liberecký den dětské rehabilitace (přednášející: Dr. Š. Vojta, neurolog, V. Walther Vojta, terapeutka                   Vojtovy metody, V. Vojta, terapeut vojtovy metody)

2018    DNS kongres – medicína pohybového systému ve sportu

            Psychosomatická problematika v dětském věku I. (prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc., IPVZ)

            Podiatrické minimum – vyšetření na podoskopu a systémem PodoCam (MUDr. Miroslav Havrda)

2017    Komplexní přístup k rehabilitaci dítěte (Monada)

            VI. Berounský rehabilitační den – Skolióza z multidisciplinárního pohledu

             Noha a zdravé obouvání (PhDr. M. Prokešová, Ph.D, Mgr. J. Suzan; interní seminář Dětské                                        rehabilitace Barrandov)

2015    Kineziotaping

2014    Akrální koaktivační diagnostika (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.)

            Komplexní rehabilitace ruky (Mgr. Milada Kukačková, CKP Roseta)

            Diagnostika a terapie závratí (doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D., CKP Dobřichovice)

            X. Vinohradské odpoledne (FNKV)

2013    Dětská noha – fyzioterapie a pedologie (PhDr. P. Vondrašová, Ph.D., FYZIO P)

2009   Zásady ergonomie stoje a sedu

            Využití reflexní terapie v léčbě nemocí a bolesti

            Baňková masáž

            Klinické semináře s Prof. MUDr. Karlem Lewitem DrSc.

            Klinické semináře s Clarou-Marií Helenou Lewitovou

2008   Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy (Mgr. I. Pallová, Ph.D., CKP Dobřichovice)

            Rehabilitační omladina III. (konference)

            Klinické semináře s Prof. MUDr. Karlem Lewitem DrSc.

            Klinické semináře s Clarou-Marií Helenou Lewitovou

2007   Senzomotorická stimulace – 2. část (PhDr. Herbenová, IPVZ)

            Respirační fyzioterapie 1. část (PaedDr. L. Smolíková; seminář)

            Terapie Vojtovou metodou u dospělých pacientů (Mgr. B. Beranová; seminář)

            Možnosti protetického vybavení u pacientů v ČR (Mgr. J. Červený; seminář)

            Možnosti ortézování HK a DK (Mgr. J. Červený; seminář)

2006   Senzomotorická stimulace – 1. část (PhDr. Herbenová, IPVZ)

            Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace (INSTRUCT)

            Aplikovaná kineziologie, cvičení na míčích a labilních plochách (INSTRUCT)

2005   The S-E-T Concept – basic course 


Vytvořte si webové stránky zdarma!